JUDr. Olga Medunová je notářkou od 1. ledna 1993, v souladu s ustanovením § 110 zákona ČNR číslo 358/1992 Sb.,

o notářích a jejich činnosti (notářský řád), v notářském úřadu obvodu Okresního soudu v Náchodě.

 

Slib podle ustanovení § 9 odstavce 2 zákona ČNR číslo 358/1992 Sb.,

o notářích a jejich činnosti (notářský řád) složila do rukou ministra spravedlnosti ČR dne 5.ledna 1993.

 

Číslo průkazu notáře: 000231
 


Identifikační číslo: 258 02 194
DIČ: CZ505619012


 

 


Notářka Kanceláře Aktuální informace Zpět na Úvodní stránku